skip to Main Content

Per Kirkeby – Bronze – på Louisiana – d. 22. februar 2020

Love – Love – Love ..

Per Kirkeby‘s kunstneriske arv og renommé er virkelig smukt repræsenteret på denne vidunderligt flotte udstilling af bronze skulpturer, sat sammen med nogle at hans virkelig smukke store malerier, og Louisiana‘s rum spiller formidabelt smukt sammen med Per Kirkeby’s kunst.

Udstillingens første rum og introduktionen til udstillingen varsler om et skønt udvalg af værker – grafiske værker, værker i bronze, malerier – og sammenstillinger med andre kunstnere.

Per Kirkeby har et helt særligt penselstrøg og udtryk, så det er let at genkende hans værker. Især hans rigtig store værker/malerier er meget genkendelige. Han har i løbet af sit virke også udarbejdet adskillige vidunderlige udsmykninger til offentlige bygninger, bl.a. Geologisk Museums indgang/hall og værker til Operaen i København, også meget genkendelige Per Kirkeby-udtryk.

I et stort afsnit i udstillingen vises de store virkelig smukke malerier og bronzerelieffer, som han i sin tid udarbejdede til Operaen i København, og som i dag er langtidsdeponeret af A.P.Møller Fonden. Mageløst, fordi det hænger så smukt sammen.

Per Kirkeby’s kunstner- og arbejdsliv har været både langt og produktivt, og hans relation til Louisiana daterer sig helt tilbage til en af Louisiana’s tidligste kollektive udstillinger, Tabernakel, i 1970. Her deltog Per Kirkeby sammen med datidige danske avantgardister som Bjørn Nørgaard og Poul Gernes.

En note: Det er virkelig sjovt at researche i og tænke på, at de dengang meget unge og progressive og avantgardistiske kunstnere siden blev nogle af de fornemmeste og højst berømmede danske kunstnere. Gernes foretog adskillige dekorationer af bl.a. offentlige bygninger, Nørgaard har bl.a. kreeret kongelige gobeliner, og Kirkeby er berømmet langt ud over Danmarks grænser. Kondenseret er det en historie om, at gør man noget længe nok og engageret nok og grundigt nok, forædles og opløftes kunsten og udtrykket til det sublime.

Per Kirkeby – Bronze er en udstilling der må ses, og stor cadeau til hele Louisiana (fra håndværkerne til direktøren, og helt tilbage til museets grundlægger Knud W. Jensen, der skabte museet og de smukke rum), der har formået at skabe denne flotte udstilling.

Udstillingen kan ses indtil d. 21.6.2020.

Læs også Louisiana’s egen omtale af udstillingen her.

 

Just fabulous …

 

Back To Top
DanishEnglish